Nadzór budowlany wykryje nieprawidłowości na placu budowy

Zadaniem inspektora budowlanego jest sprawdzanie czy prace budowlane postępują zgodnie z przyjętymi przepisami, czy odbywają się w sposób bezpieczny.

Najczęściej plac budowy odwiedza Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, który może być odpowiedzialny za wydawanie zgody na użytkowanie budynku, już po jego nie wybudowaniu. Wówczas dokonuje dokładnego sprawdzenia budynku, czy jest on zgodny z zasadami bezpieczeństwa oraz planem. Wówczas może udzielić opinii na temat ewentualnych poprawek, lub też o oddaniu budynku do użytkowania. Dodatkowo jego zadaniem jest także przyjmowanie zawiadomień o rozpoczęciu prac budowlanych, kontrola w czasie ich trwania prac. Może on także wstrzymać prace budowlane, jeżeli zauważy różnego rodzaju nieprawidłowości.

Wówczas prace mogą zostać wstrzymane do czasu usunięcia wszystkich błędów, mogą one wynikać z różnych przyczyn.

W przypadku bardzo dużych naruszeń, możliwe jest także otrzymanie kary od Inspektora Nadzoru Budowlanego, kiedy plac budowy odwiedzi inspektor, powinniśmy go oczywiście wpuścić w celu wykonania kontroli, Może być to sprawdzenie dokumentacji, planów budynków, różnego rodzaju pozwoleń, ocen technicznych na podstawie których wydano decyzję o możliwości budowy. Może on także skontrolować takie elementy jak tablica informacyjna czy też dziennik budowy, w przypadku samowoli budowlanej może on nawet wydać decyzję o nakazie rozbiórki, dlatego też kiedy planujemy budowę jakiegoś obiektu powinniśmy zwrócić uwagę aby zadbać o wszystkie pozwolenia, aby budowa odbywała się zgodnie z zasadami sztuki. Przykładowo może on sprawdzić czy obiekt na działce jest osadzony prawidłowo, czy zachowane są niezbędne odległości od granic działki, czy zostały wydane wszystkie niezbędne pozwolenia. Dodatkowo w zakresie jego obowiązków będzie nadzór nad przyłączami energetycznymi, kanalizacyjnymi, wodnymi dodatkowo może także skontrolować stan szamba. Trzeba oczywiście pamiętać że niektóre elementy budynku, takie jak przykładowo wieńce czy nadproża powinny posiadać odpowiednią wytrzymałość, czasem także Inspektor Nadzoru Budowlanego może sprawdzić zbrojenie jakie wykonujemy pod poszczególne elementy naszego budynku. W każdym powiecie znajduje się nadzór budowlany nowy targ jest również jednym z tego rodzaju miast, jeżeli będziemy poszukiwali kierownika budowy, który zajmuje się wszystkimi niezbędnymi pracami, będzie je nadzorował, zadba także o wszystkie dokumenty wówczas powinniśmy zgłosić się do tej osoby.